nedeľa, 23. apríla 2017

Farské oznamy 24.4. - 30.4.2017

24.4.2017, pondelok
18:30; Kňažia - zos. Benjamín Kramarčík (výročná)
18:30; Medzibrodie - za zos. súrodencov Habekových

25.4.2017, utorok - sv. Marka, evanjelistu (sv.)
18:30; Bziny - za zos. rodičov a zos. Ján, Jozef a Anna
18:30; Medzibrodie - zos. Gabriel a Mária

26.4.2017, streda
7:00; Kňažia - zos. Zuzana a Štefan Šimko
18:30; Medzibrodie - poďakovanie za dožitých 40 r. manželstva

27.4.2017, štvrtok
18:30; Kňažia - zos. Alžbeta a Ján Flajs
18:30; Bziny - poďakovanie za 70r. života

28.4.2017, piatok
18:30; Kňažia - za zdravie Jozefa
18:30; Bziny - zos. Mária a Alojz Havčo

29.4.2017, sobota
15:30; Bziny - za ženícha nevestu
18:30; Kňažia - zos. Ján, Štefan, Veronika a Zuzana

30.4.2017, III. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00; Bziny - za veriacich našej farnosti
8:00; Mokraď - zos. Mária Fúriková
9:15; Medzibrodie - na úmysel ordinára
10:00; Kňažia - zos. Anna Opaterová


nedeľa, 9. apríla 2017

Farské oznamy 17.4. - 23.4.2017

Pondelok, 17.4.2017
8:00, Bziny - za B. požehnanie a zdravie pre Júliu a Dušana
8:00, Mokraď - zos. Ján Oman
9:15, Medzibrodie - na úmysel ordinára
10:00, Kňažia - zos. Pavol a Mária Kubala

Utorok, 18.4.2017
18:30, Bziny - zos. Margita Poláčiková
7:30, Medzibrodie - zos. Pavol a Mária Habek

Streda, 19.4.2017
18:30, Kňažia - zos. Milan Taraj
18:30, Medzibrodie - za B. požehnanie a zdravie pre syna s rodinou

Štvrtok, 20.4.2017 - 
18:30, Bziny - za starých a prastarých rodičov
18:30, Kňažia - za zdravie a požehnanie rod. Mundierovej

Piatok, 21.4.2017
18:30, Kňažia - zos. Šimon a Agneša Taraj
18:30, Bziny - za zdravie Márie

Sobota, 22.4.2017
18:30, Kňažia - za zos. Štefanov Pačesových a Žofiu
18:30, Medzibrodie - za zdravie Margity a Štefana Karčových

Nedeľa, 23.4.2017 - 2. VEĽKOČNÁ NEDEĽA (NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)
8:00, Bziny - za veriacich našej farnosti
8:00, Mokraď - zos. Ľudmila, Irena a Vendelín
9:15, Medzibrodie - poďakovanie za dožitých 50r. a za B. pomoc
10:00, Kňažia - poďakovanie za dožitých 40r. manželstva

streda, 5. apríla 2017

Úloha na "detskú"

Kráčať s Ježišom, byť s Ním na Jeho krížovej ceste / každý deň si prečítať kúsok zo sv. Písma: Mt 26 - 27, spolu s rodičmi, či staršími súrodencami

utorok, 3. mája 2016

eRko stretká ;) nedele od 14:00

Najbližšie stretko 30.4.2017

každú nedeľu
od 14:00 cca do 15:30
na fare v Kňažej
pre deti od 3 - 12r. +/- :)